Selena – animacja komputerowa

COOL-R to nowa powłoka wyprodukowana przez markę Selena. Ma właściwości hydroizolacyjne oraz refleksyjne. Jest trwała i nie przepuszcza ognia. Dzięki tym cechom skutecznie nie dopuszcza do podwyższenia temperatury we wnętrzu budynku. COOL-R może być stosowany w zakładach inwentarskich i hodowlanych, w magazynach specjalnego przeznaczenia, zakładach produkcyjnych oraz przy dużych powierzchniach handlowych.

Studio produkcyjne Simple Frame tworzy animacje 3d i 2d a także filmy i spoty reklamowe. Każdy projekt cechuje prostota i przejrzystość niezbędne przy prezentacjach produktów.

Animacje powstają przy użyciu nowoczesnych technologii i odpowiednich programów takich jak: Autodesk Maya, Maxon Cinema, Newtek Lightwave 3d czy wciąż rozwijający się Blender. Są doskonałym urozmaiceniem przy produkcji filmu, prezentacji multimedialnej czy tworzeniu stron internetowych. Przede wszystkim animacja komputerowa znajduje zastosowanie w takich projektach jak: film promocyjny, film reklamowy czy film szkoleniowy.

Animacja 2D i 3D

Animacja 3d w porównaniu z animacją 2D zdecydowanie lepiej i precyzyjniej oddaje rzeczywistość. Obiekt stworzony w technologii 3D jest przestrzenny, dzięki czemu nadaje grafice realizmu. Jest to zarazem bardziej czasochłonny, wymagający i stanowczo trudniejszy sposób tworzenia ruchomych obiektów.

Zapraszamy do zapoznania się z portfolio: Animacja 3d


Animacje komputerowe – korzyści

Animacja komputerowa jest atrakcyjnym i skutecznym środkiem przekazu, sugestywnym i łatwo przyswajalnym przez grupę docelową. Doskonale sprawdzi się przy wizualizacji najnowszych technologii i zjawisk trudnych lub niemożliwych do odtworzenia bez użycia techniki komputerowej. Tworzenie animacji daje bardzo duże pole do działania: zmiany rozmiaru, formy,  kolorystyki i tekstury, położenia obiektów, manipulacji źródłem światła, modelowania interakcji między obiektami. Możliwości w tworzeniu animacji komputerowych są nieograniczone!

Produkcja animacji komputerowych

Animacje komputerowe powstają w trzech etapach – podobnie do innych form filmowych. W pierwszej fazie – preprodukcyjnej – sporządzamy scenariusz, zgodnie z którym przy wykorzystaniu nowoczesnych programów takich jak Blender, Lightwave i Maya powstają animacje (etap produkcji). Kolejnym i ostatnim krokiem jest postprodukcja. Właśnie ona obejmuje wszelkiego rodzaju prace montażowe, dodanie napisów, ścieżki dźwiękowej czy efektów specjalnych.