Wodociągi Warszawskie

Film promocyjny zrealizowany dla Wodociągów Warszawskich, kierowany jest do stałych użytkowników wody pitnej w Warszawie. Pozwala zapoznać ich z procesami technologicznymi oczyszczania i dystrybucji wody, a także funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Film jest także formą filmu wizerunkowego, który utrzymuje zaufanie do firmy i buduje je wśród nowych użytkowników oraz potencjalnych kontrahentów.

Film przygotowało studio Simple Frame. Nasze produkcje to nie tylko artystyczne ukazanie danego tematu, ale skuteczne marketingowo produkcje, których celem jest wpłynięcie na zyski klienta.  Jeśli taki film jest atrakcyjnie i nowocześnie wykonany, może być również świetnym materiałem do wykorzystania w mediach społecznościowych, co znacznie zwiększa jego zasięg.