Film szkoleniowy

Najlepszą współczesną formą przekazu informacji i szkoleń jest film szkoleniowy. Wynika to z tego, że Dużo więcej można przekazać obrazem i w ciekawy sposób. Przekaz filmów szkoleniowych oraz edukacyjnych biegnie dwoma kanałami. Oba wzajemnie się uzupełniają. Z jednej strony obraz prezentuje treść informacyjną, uczy, udziela instrukcji. Natomiast z  drugiej prezentuje on produkt, usługę, firmę czy miejsce tak, by zainteresował widza. Wynika z tego, że pełni zatem funkcje promocyjne.

Jest to skuteczna forma reklamy. Widz, który ją ogląda zdobywa nowe umiejętności oraz wiadomości. Przekaz promocyjny jest zatem podany w subtelny sposób, nie wprost. Film możemy wykonać za pomocą rożnych technik animacji 2d, 3d czy sekwencji ujęć. Możemy go również uzupełnić o opis lektora lub o napisy, które wmontujemy w obraz lub przekaże je np. pracownik firmy. Obraz, przez swoją sugestywność jest skutecznym narzędziem do przekazywania informacji. Przede wszystkim jest również naturalnym medium zdobywania informacji o świecie.

Film szkoleniowy jest dedykowany pracownikom firmy lub podmiotom zewnętrznym. Jego ogromna zaleta tkwi w możliwości rozsyłania go różnymi kanałami, za pośrednictwem telewizji, mediów społecznościowych, strony internetowej, na wewnętrznych zebraniach firmowych.

Przed przystąpieniem do produkcji filmu szkoleniowego musimy określić komu jest dedykowany oraz jakie cele informacyjne oraz promocyjne musi nieść. Dom produkcyjny Simple Frame doradza wybór odpowiednich technik oraz wykonuje wszystkie etapy tworzenia filmów szkoleniowych i edukacyjnych, od wymyślenia scenariusza po ostatnią korekcję barwną.

Do każdego projektu podchodzimy bardzo indywidualnie. Film szkoleniowy traktujemy jako szczególny przypadek. Trzeba nie tylko stworzyć materiał, który konkretnie i jasno przekaże informacje. Przede wszystkim filmy szkoleniowe mają być łatwe w odbiorze, zawierać wszystkie informacje. Przy tym wszystkim jeszcze być ciekawe i trakcyjne wizualnie. W Simple Frame wszystko to ze sobą łączymy i powstają bardzo cenione dzieła.