Niwa

Przedsiębiorstwo Niwa to specjalistyczna firma inżynierska o szerokim spektrum działalności. Jej początki związane są z branżą piwowarską. Dzięki zaangażowaniu swoich pracowników mogła rozszerzyć zakres specjalizacji o kolejne gałęzie przemysłu: cukrowego, rozlewni wód mineralnych, mleczarni oraz zakładów przetwórstwa owocowo – warzywnego.

Niwa od lat dba o bezpieczeństwo produkcji kierując się troską o środowisko naturalne. Zadowolenie klientów i zaufanie jakim mogą ją obdarzyć są dla niej największym źródłem satysfakcji. O tych wartościach ma informować film korporacyjny, którego postprodukcję przygotowano w studio Simple Frame. Film korporacyjny, może służyć wzmocnieniu pozytywnego wyobrażenia o firmie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz – wśród pracowników.

Najważniejsze przy produkcji filmów promocyjnych jest myślenie obrazem. Ich przekaz bowiem tylko w niewielkiej części jest podawany przez lektora. To co najbardziej sugestywne i zapadające w pamięć to ujęcia następujące po sobie w logicznym ciągu. Aby potencjalny klient, inwestor czy pracownik firmy zaufał wizerunkowi firmy, wszystkie elementy filmu muszą ze sobą współgrać.

W studiu Simple Frame przed przystąpieniem do realizacji materiału poznajemy specyfikę działalności firmy, wspólnie określamy cel promocyjny filmu, uzgadniamy kanały jego dystrybucji oraz tworzymy profil potencjalnego odbiorcy obrazu. Takie całościowe podejście do tworzenia daje gwarancję stworzenia skutecznego narzędzia do budowania trwałych relacji z przedsiębiorstwem i w ramach niego.