MPWiK

Jednym za najważniejszych celów, które można osiągnąć za pomocą prezentacji filmu korporacyjnego jest pokazanie firmy od wcześniej nieznanej klientowi strony. Umiejętnie wykreowany za pomocą obrazu przekaz może zaskoczyć widza i dzięki temu zainteresować go oraz wywołać pozytywne skojarzenia. Te trzy reakcje stanowią cele, które powinna realizować przemyślana kampania marketingowa.

Studio Simple Frame zajęło się produkcją filmu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, dostarczyciela ponad 330 milionów litrów wody dziennie, mogącego pochwalić się 130 letnią tradycją. Z uwagi na, z jednej strony, powszechność świadczonych przez firmę usług, z drugiej, na niską świadomość społeczną ich obecności, scenariusz wymagał specjalnego pomysłu. Film pokazuje codzienną „niewidzialną” pracę pracowników MPWiK, która związana jest zarówno z działaniem interwencyjnym lub rutynowym w terenie, jak i czasochłonnymi badaniami laboratoryjnymi i pracami administracyjnymi. Działania prowadzone zarówno w dzień jak i w nocy sprawiają, że mieszkańcy miasta mogę cieszyć się sprawnie działającą kanalizacją i siecią wodociągów.

Szybko zmieniające się obrazy i dynamiczne ujęcia wspierają wizerunek firmy jako zaangażowanej w realizację potrzeb użytkowników. Profesjonalnie wykonane zdjęcia podkreślają rzetelne podejście MPWiK do wszystkich obszarów swojej działalności. Film trwa zaledwie minutę, ale przedstawia to, co najtrudniej jest pokazać – związek między przedsiębiorstwem a klientem.

Dom produkcyjny Simple Frame realizuje każdy etap produkcji filmowej. We współpracy z klientem tworzy pomysłowy i dostosowany do specyfiki firmy scenariusz, dokonuje wyboru techniki, w której będzie zrobiony film, określa cele, które będzie realizował a także profil potencjalnego odbiorcy. Dba o sprawną produkcję oraz postprodukcję na najwyższym poziomie technicznym.