College of Europe

Dziś edukacja zdaje się być uzależniona od postępu technologii. Warto więc pomyśleć, aby dostarczana wiedza była na tyle skondensowana, aby obejmowała najbardziej istotne informacje z różnych dziedzin nauki, a równocześnie na tyle szeroka, by nie tracić cennych wiadomości nie tylko ze spraw bieżących, ale i faktów historycznych, które istotne są nie tylko w kontekście pamięci przekazywanej poszczególnym pokoleniom.

Przykładem takiej szkoły jest Kampus Natolin w Warszawie. Studenci tej szkoły otrzymują szeroką wiedzę m.in. z zakresu ekonomii, polityki, historii, czy nauk społecznych. Program nauczania dodatkowo wzbogacony jest o badania, które przeprowadzane są w oparciu o wiedzę doświadczonej pracującej tam kadry naukowej. Ponadto przez cały rok systematycznie organizowane są różnego typu zajęcia poza programowe. Kampus Natolin stawia na wykształcenie specjalistów w zakresie szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej. Same studia często są początkiem drogi dla przyszłych doktorantów. Szeroka oferta dydaktyczna Kampus Natolin przyciąga studentów takich kierunków jak: prawo, ekonomia, historia, dziennikarstwo, filozofia, czy kierunki filologiczne.

Poniższy film wizerunkowy przedstawia przede wszystkim opinie studentów, którzy doceniają nie tylko przekaz wiedzy merytorycznej, ale i doświadczenia umożliwiające im odpowiednie przygotowanie do zawodu w praktyce. Istotny jest również fakt, aby jednocześnie szybko i odpowiednio reagować na wydarzenia dziejące się na świecie. Chcąc szerzej zapoznać się z ofertą szkoły warto zajrzeć na jej stronę – www.coleuropenatolin.eu
Współczesna technologia, a w tym przekaz informacji w głównej mierze opiera się na wizualizacji o czym doskonale wie firma Simple Frame, która czuwa nad kreatywną prezentacją zasobów szkoły Kampus Natolin. Studio produkcyjne od lat z powodzeniem zajmuje się tworzeniem filmów wizerunkowych i animacji, których zadaniem jest skuteczna reklama i promocja każdej marki. Siple Frame to przede wszystkim kadra doświadczonych i kreatywnych twórców, którzy do każdego zadania podchodzą z pełnym zaangażowaniem.