Intro można zdefiniować jako wprowadzenie, przedstawienie się, wstęp. Dotyczy zarówno filmu, animacji jak i gry. Zazwyczaj przedstawia krótką historię, bardzo często logo firmy lub producenta. Takie krótkie wprowadzenie bezpośrednio przed pełną treścią świetnie dopełnia całości materiału, widowiska. Intro animowane czy…